Activități

Pelerinaj la Manastirea din Essex (http://www NULL.nepsis NULL.org NULL.uk/?page_id=192#Pelerinaj)

Congresul de inființare a NEPSIS Marea Britanie (http://www NULL.nepsis NULL.org NULL.uk/?page_id=192#Congres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelerinaj la mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul, Essex

¨În ultimul timp, tot mai mulţi români vin să ne viziteze mănăstirea…astfel ajung să cunosc ţara voastră şi îmi dau seama că mă îndrăgostesc de România pe zi ce trece tot mai mult…¨
Pr. Zaharia

(http://www NULL.nepsis NULL.org NULL.uk/wp-content/uploads/2011/01/ioan-botezatorul-essex-31-1 NULL.jpg)În zilele 17-19 septembrie, la Londra, am avut bucuria de a participa la pelerinaj şi conferinţe duhovniceşti, organizate de Fraternitatea Tinerilor Ortodocşi din Marea Britanie. Am fost primiţi cu multă dragoste, spunându-ni-se că suntem cei mai numeroşi reprezentanţi ai unei parohii – 13 persoane. Au mai participat mulţi tineri din diverse parohii ale Mitropoliei: din Spania – Zaragoza, Huesca şi Bilbao, Paris, Belfast, Bruxelles dar şi Germania, Italia, Olanda. Ziua de sâmbătă am petrecut-o în rugăciune, într-un ¨colţ de rai¨, la mănăstirea de la Essex. Am fost primiţi cu multă căldură, şi mare ne-a fost bucuria când am aflat de la maica ce ne-a întâmpinat că aici se nevoiesc 5 monahii românce.
Mănăstirea ¨Sf. Ioan Botezătorul¨ este situată în ţinutul Maldon din Essex, Anglia, aparţinând de Patriarhia Ecumenică, fiind astfel o stavropighie patriarhală
Viaţa monahală pe locul mănăstirii este relativ recentă, mănăstirea fiind strâns legată de Arhimandritul Sofronie Saharov (ucenicul Sf. Siluan Athonitul). Existenţa câtorva vieţuitori dornici de viaţa de nevoinţă a dus la hotărârea de a înfiinţa o mănăstire. Astfel, în 1959 monahul athonit ajunge să întemeieze o obşte pe aceste locuri, sub jurisdicţia Înalt Preasfinţitului Antonie de Suroj, episcopal rus al Angliei.
În prezent, în mănăstire se nevoiesc 25 de monahii şi 13 monahi, locuind separat dar participând la slujbe şi făcând ascultările împreună, obşte ce cuprinde vieţuitori de 15 naţionalităţi diferite.
Tipicul mănăstirii, constând din repetarea rugăciunii lui Iisus timp de aproximativ 2 ore pe zi în biserică şi slujirea Sf. Liturghii de patru ori pe săptămână este inspirat din experienţa stareţului Sofronie în pustia athonită, găsindu-şi precedent în practica schiturilor athonite, la Sf. Nicodim Aghioritul şi la Sf. Paisie Velicikovski.

(http://www NULL.nepsis NULL.org NULL.uk/wp-content/uploads/2011/01/mormantul-pr-sofronie-in-centru-2 NULL.jpg)O altă latură distinctivă a accestei mănăstiri o constituie obştea dublă, alcătuită atât din monahi cât şi din monahii. Este un lucru rar, însă nu ceva nemaiîntâlnit în monahismul ortodox.
După ce ni s-a făcut o prezentare a mănăstirii şi am servit ceai, am mers să ne rugăm la mormântul părintelui Sofronie, al maicii Elisabeta şi al părintelui Symeon,de origine elveţian, convertit la ortodoxie, care în multe rânduri a participat la conferinţe duhovniceşti în România. Remarcabilă este pictura realizată în trapeză şi în biserica mănăstirii, lucrare a părintelui Sofronie. Se poate observa că în pictura din biserică, părintele a pus mai mult accent pe feţe, pe chipurile sfinţilor.
Momentele cele mai frumoase trăite cu intensitate şi emoţie au fost când ne-am închinat la o părticică din moaştele Sf. Siluan Athonitul, ce sunt păstrate într-o raclă în Sfântul Altar, care au fost scoase spre închinare în timpul oficierii acatistului Sfântului. Am simţit că Sfântul ne ascultă rugăciunea, şi că mijloceşte înaintea Domnului pentru noi, când sufletele ne-au fost învăluite de fiorul iubirii pentru toţi semenii, al smereniei, bucuriei, rugăciunii şi lacrimilor, toate revărsându-se din dragostea fierbinte pentru Cel Preaînalt, veşnica slavoslovie şi contemplarea măreţiei Dumnezeirii daruri de care Sf. Siluan s-a bucurat în viaţă iar acum împărtăşindu-ni-le şi nouă. Am avut bucuria de a-i auzi pe cei dragi pomeniţi la rugăciune de către părintele slujitor.
După servirea prânzului şi cuvintele de bun-venit adresate de părintele Zaharia, am participat la conferinţa susţinută de maica Magdalena – ¨Rugăciunea în învăţătura Sf. Siluan¨ şi de părintele Zaharia – ¨Rugăciunea în învăţătura părintelui Sofronie¨.
Astfel, de la Sf. Siluan am învăţat ¨să ne ţinem mintea în iad şi să nu deznădajduim¨, să luptăm pentru smerenie şi să ne rugăm curat, căci Sf. Siluan spunea că ¨dacă rugăciunea ta e curată, eşti teolog¨. Sf. Siluan a trăit această experienţă, a ştiut ce este teologia ca vedere a lui Dumnezeu. Mintea care n-a cunoscut niciodată curăţia, care nu a contemplat niciodată LUMINA veşnică, poate ajunge doar la o cunoaştere limitată. Încercările de a-L cunoaşte pe Dumnezeu trec dincolo de lumea conceptelor şi a reprezentărilor vizuale şi ne înalţă în planul ceresc. Aici mintea nu numai gândeşte, ci şi simte prezenţa Creatorului şi doreşte nesfârşita comuniune cu El. Prin cunoaştere, Sfântul Siluan nu înţelegea nici teoriile gnostice, nici speculaţiile teologice, ci experienţa comuniunii, experienţa unirii reale cu Lumina Dumnezeiască.
De la Arhimandritul Sofronie, am învăţat că temeiul vieţii duhovniceşti este pocăinţa, că în frica lui Dumnezeu şi în lucrarea poruncilor se cuprinde toată înţelepciunea şi toată mistica, adică taina, că spre a dobândi o rânduială sau o stare mai înaltă, nu trebuie să năzuieşti spre ea, precum o faci; că rugându-te, întotdeauna trebuie să te conştientizezi ca păcătos, că la contemplare omul este adus de harul dumnezeiesc după pocăinţă, după o mare şi adâncă smerenie şi că este total neaşteptat omului; că pentru dumnezeiasca înfiere, calea este pocăinţa, că dragostea lui Dumnezeu vine după frica lui Dumnezeu, una atât de puternică încât omul se simte ca şi pironit. Este expresia exactă a Sfintei Scripturi şi a rugăciunilor: ¨întreg mă pironeşte cu frica Ta¨.
Acestea sunt o parte din învăţăturile de care pelerinii s-au bucurat, pe care vor căuta să le pună în practică pe parcursul vieţii, spre dobândirea folosului duhovnicesc şi împlinirea faptelor bune. Conferinţa susţinută de părintele Zaharia şi maica Magdalena, a fost pentru noi un prilej de întărire duhovnicească, ambii sfătuind şi răspunzând la întrebările şi nedumeririle credincioşilor.
După o pauză scurtă, timp în care ne-am bucurat de binecuvântările parintelui Zaharia şi de iconiţele cu Sf. Siluan împărţite tuturor de către maici, am mers la ceas de rugăciune, slujindu-se utrenia şi vecernia în limbile engleză, greacă, rusă şi română.
La plecare maicile şi părinţii ne-au condus, învăţându-ne prin propriul exemplu că bucuria duhovnicească şi dragostea necondiţionată pentru aproapele sting regretul despărţirii. Cu adevărat ni s-au arătat uncenici osârduitori ai Sf. Siluan şi ai părintelui Sofronie.
Pentru toţi cei care au vizitat mănăstirea, a fost un prilej de regăsire cu Dumnezeu şi cu ei înşişi , trăind cu intensitate fiecare clipă petrecută în acel loc binecuvântat de Dumnezeu, conştientizând astfel adevărata frumuseţe a lumii, o frumuseţe care nu ar fi existat dacă nu ar fi avut ca temelie iubirea, credinţa şi rugăciunea.
Ziua de duminică am petrecut-o în rugăciune, participând la Sf. Liturghie oficiată la parohia ortodoxă română cu hramul ¨Sf. Mare Mucenic Gheorghe¨ de la Londra.
(http://www NULL.nepsis NULL.org NULL.uk/wp-content/uploads/2011/01/trapeza-3 NULL.jpg)După prânz, ne-am bucurat de poveţele duhovniceşti în cadrul conferinţei, cu tema ¨Rugăciunea – limba inimii¨, susţinută de Laurenţiu Dumitru – teolog, publicist, autor de cărţi bisericeşti, de părintele Arsenie din Germania şi de părintele paroh de la Londra.
Ne-am întors acasă cu sufletele luminate, împărtăşind şi apropiaţilor bucuriile şi binecuvântările primite de la Essex şi Londra şi mulţumind lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem în acele locuri binecuvântate.
Deoarece Sf. Siluan este cunoscut ca ¨Sfânt al smereniei¨, ne rugăm la Dumnezeu ca toţi cei care au sărutat sfintele sale moaşte să dobândească un strop din smerenia sa şi să punem început bun vieţii noastre.

Gabriela Filip
Secretar Nepsis Spania

 

Sursa: http://www.episcopia.ro/web/index.php?option=com_content&view=article&id=232:activitati-nepsis-2010&catid=69:activitati&Itemid=102

 

 

 

 

Congresul de inființare a NEPSIS Marea Britanie

(http://www NULL.nepsis NULL.org NULL.uk/wp-content/uploads/2011/01/275x0_apostolia-25-31 NULL.jpg)

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Iosif, s-a desfăşurat la Londra, în zilele de 27 şi 28 februarie 2010, întâlnirea tinerilor ortodocsi din Marea Britanie, având ca obiectiv principal constituirea filialei britanice a Federaţiei Fraternităţilor NEPSIS, ca parte din  Frăţia Nepsis Arhiepiscopie.

 

 

NEPSIS s-a constituit în anul 1999 sub titulatura de Asociaţia tinerilor din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale. Anul trecut, în zilele de 6-8 noiembrie 2009 a avut loc la Catedrala Mitropolitană de la Paris, în prezenţa tuturor episcopilor din Mitropolie, Congresul aniversar Nepsis. În cei zece ani s-au înfiinţat eparhiile Italiei, Spaniei şi Portugaliei, drept pentru care şi NEPSIS s-a transformat într-o federaţie formată din Nepsis Arhiepiscopie, Nepsis Italia şi Nepsis Spania şi Portugalia. În Arhiepiscopie existau filiale în Franţa, Belgia şi Irlanda însă, în Marea Britanie se simţea o lipsă care a fost remediată în ultimele zile ale lunii februarie.

(http://www NULL.nepsis NULL.org NULL.uk/wp-content/uploads/2011/01/Poza-sala NULL.jpg)Întâlnirea tinerilor ortodocşi a început sâmbătă seara, la Biserica Sfântul Gheorghe din Londra când, Înalpreasfinţitul Iosif alături de preoţii din Londra, Norwich şi Poole sosiţi de la întâlnirea cu comunitatea românilor din Oxford au slujit Taina Sfântului Maslu. Invitat de seamă a fost Părintele profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie din Sibiu care a ţinut un cuvânt de învăţătură mulţimii adunate.

A doua zi, dimineaţa, a urmat Sfânta Liturghie. Prezenţa credincioşilor a fost la fel de numeroasă. Părintele Necula a predicat îndată după citirea Evangheliei, amintind de teologia Sfântului Grigorie Palama, prăznuit în a doua duminică din Postul Mare şi de slăbănogul din Capernaum, care este adus de prietenii săi la întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, Cel care l-a vindecat de păcate şi l-a făcut sănătos şi umblător.

La sfârşitul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii a urmat cuvântul ierarhului, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif care, printre altele, a explicat taina diaconiei, întrucât tocmai hirotonise un diacon şi a amintit de Sfântul Ioan Casian, dobrogeanul călător la Locurile Sfinte şi organizator al monahismului apusean şi de rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, din care redăm:

„Grija de multe, iubirea de stăpânire, grăirea in desert, este şi pierderea de timp la televizor, radio şi internet cu cuvinte şi imagini fără măsură, vorba în deşert care nu are nicio relevanţă, ne fură timpul şi ne face mintea prizonieră a deşertăciunii. Postul ne ajută să ne smulgem tuturor acestor gesturi care ne fac să fim nestăpâni pe noi înşine, să fim slabi, să fim duşi în deşert. Niciodată manipularea omului nu a ajuns la o asemenea măsură ca cea de astăzi, e de-ajuns să spună cineva ceva la televizor ca să intrăm în panică, ajungem să luăm ca atare tot ce zice cineva despre altcineva.
Nu avem răbdare sa stăm la rugăciune pentru că nu avem curăţie interioară. […] Cine suntem noi cu adevărat?

Cu toţii avem nevoie de această şcoală a iubirii lui Hristos. Să-mi văd păcatele mele şi să nu osândesc pe aproapele meu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca aceste zile ale postului să le trăim cu această conştiinţă pe care Hristos ne-o împărtăşeşte cu timp şi fără timp”.

După agapă, aproximativ trei sute de credincioşi au rămas în aceeaşi biserică a românilor să-l asculte pe Părintele profesor Constantin Necula, predicator şi retor de mare talent şi spirit misionar neobosit, autor a patruzeci şi două de cărţi. Părintele Necula a vorbit şi a răspuns întrebărilor credincioşilor mai bine de trei ceasuri fără întrerupere. Profunzimea şi eficacitatea cuvintelor părintelui s-au putut lesne observa pe chipurile luminoase ale credincioşilor care rămăseseră până seara târziu să primească cuvântul de folos.

A urmat cuvântul Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Iosif către tineri: „Astăzi se întâlneşte pentru prima dată Fraternitatea Nepsis din Marea Britanie. În toată lumea aceasta foarte complexă în care trăim, tinerii trebuie să fie treji ( gr. nepsis – trezvie), din multe puncte de vedere, în primul rând să discearnă între adevăr şi minciună, să ştie să distingă între lumină şi întuneric”.

Bogdan Grecu, coordonatorul Nepsis Arhiepiscopie, a oferit apoi câteva detalii şi a împărtăşit din experienţa acumulată. S-a făcut cunoscut că scopul Nepsis nu este altul decât ca „tinerii să se întâlnească unii cu alţii, să constate că nu sunt singuri în Biserică, să aibă şansa de a se întrajutora, de a comunica unii cu alţii şi de a rămâne vii în Biserică” prin organizarea de întâlniri şi evenimente social-culturale.

Tinerii români din Marea Britanie au răspuns acestei chemări, pe lângă mulţimea adunată din Londra, s-au ostenit şi au venit din toate părţile insulei, din Nottingham, Birmingham, Oxford, Cambdrige, Cardiff, Boston şi din nord, din Durham sau Aberdeen, dar şi din afara ţării, Paris, Bruxelles.
Iată ce spunea la final, Maria, o participantă: „Întâlnirea a fost un prilej de a simţi româneşte şi a face parte dintr-o mare familie. Fiecare se izbeşte aici de multe probleme diferite, dar pentru o zi am simţit că trăiesc cu suflet românesc plin de speranţă şi bucurie, am primit binecuvântare şi cuvânt de învăţătură pentru a căpăta putere şi a o lua de la capăt pe drumul vieţii”.

Iar Daniel adăuga: „Întâlnirea de la Londra m-a surprins plăcut; am descoperit că sunt mulţi tineri interesaţi să strângă rândurile… Mi s-a mai atenuat senzaţia că de multe ori suntem în Biserică insule de singurătăţi paralele, fiecare în colţul lui, prea discret, deşi toţi însetaţi de comuniune. ÎPS Iosif şi Părintele Constantin Necula au fost două prezenţe proaspete. Cel dintâi, de un firesc şi o blândeţe odihnitoare. Cel de-al doilea de o jovialitate şi bună-dispoziţie contagioasă”.

Ne bucurăm cu toţii de fapta cea bună şi de începutul creştinesc al Fraternităţii în insula britanică, mulţumim ostenitorilor, ÎPS Iosif, Părintelui Constantin Necula, preoţilor din Londra şi familiilor gazde, care i-au găzduit pe oaspeţi şi au hrănit sute de oameni şi nădăjduim că Dumnezeu va binecuvânta faptele tinerilor creştini.

 

Sursa:http://www.apostolia.eu/articol_239/tinerii-%C5%9Fi-ispitele-lumii-contemporane–adunarea-de-constituire-a-nepsis-marea-britanie.html